PÄT live @schluckstube

 

Do, 30. november 2017

Do, 28. dezember 2017

schluckstock

 d'summer konzärtreie - bi schönem wätter open air

SHOWTIME 20.00-22.00

dr ytritt isch GRATIS

 

SA, 20. mai 2017
 

SCHIBAE unplugged
(AEXTRA/QL) mundart und viu meh!

 

SA, 17. juni 2017
 

BUDDY DEE TRIO
dr seeländer country star

 

SA, 22. juli 2017
 

UNIQUE CASE
deluxe strassemusig

 

SA, 19. ouguscht 2017
 
CHICKEN EYE
akustischi rock covers